Novinky a odstraněné závady - verze DOS

2020.1a

Nastavení v číselnících:

-          Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojistného se zvyšuje z 1 569 552 na 1 672 080 Kč

-          Hranice příjmů pro odvod 7 % solidárního zvýšení daně je nad 139 340 (bylo 130 796)

-          Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti jsou 203.35(bylo 190,75) ..304.85 (bylo.286,13) ... 609.70 (bylo 572,25)

-          Částka pro odvod zdravotního u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát se zvyšuje z 7540 na 7903. Použije se i u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

-          Minimální mzda se zvyšuje na 14 600, minimální tarif na 87,30 Kč, stejná je i pro poživatele inv.důchodu

-          Nové mzdové a platové tarify

-          Průměrná hrubá za 1 .- 3. čtvrtletí 2019 pro výpočet Povinného podílu zaměstnanců se ZPS je 33 429 (bylo 31 225 Kč)

 

Další změny:

Upozornění: Kapacita dosovského programu a konstrukce zpracování nemocí mi nedovoluje, tak jak tomu bude u windowsovských mzdových programů, zapracovat import e-neschopenek. Jako dosud, nemoci budete muset zadávat ručně a e-neschopenky archivovat mimo mzdy.

- V souvislosti se zavedením e-neschopenky nový formulář i XML soubor „Příloha k žádosti o dávku“

- V souvislosti se zavedením e-neschopenky nový formulář i XML soubor „Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“

- Pro exekuce se v roce 2019 se používaly dva druhy výpočtů, od 1.6.2019 došlo ke změně podle novely zákona 595/2006 Sb, takže v roce 2020 už budeme používat pouze výpočet novelizovaný

- Na formuláře k Vyúčtování daně z příjmů i vybírané srážkou na druhou a další stránky přidán název firmy.

 

2020.1b

- Životní minimum jednotlivce+náklady na bydlení se zvyšuje od 1.1.2020 z 9643 na 9912

- Do číselníku d) Pojistné sociální se nenastavilo do sloupce „nem.“ v řádku „zaměstnavatel“ 2,1 %

- Nezobrazovaly se sestavy z pohledu roku n) K výkazům ..