Pokud budete provozovat mzdy přes vDosPlus, před tiskem vyberte tiskárnu jako pro jiné dokumenty ve Windows.

 

Další možnosti:

Ve mzdách nabídka Služby a dole „Funkce pro externí programy“. Zde vyberte do parametru „b“.

 

Dále pak, když máte sestavu na obrazovce, nedávejte F6-tisk, ale stiskněte F4-RTF (nebo F3-TXT), přepne Vás program do windowsovského dokumentu . (Pokud to neudělá program sám, pomožte mu např. současným stiskem kláves „Alt“ a „tabulátor“). Vytisknete dokument, zavřete ho a pokračujete ve mzdách.

 

Můžete i takto:

Např. na disku  C vytvořte složku(adresář) MZDYTISK.

Ve mzdách, když budete mít na obrazovce sestavu, místo F6-tisk, dejte F5-Převod sestav a zde z nabídky vyberte d) RTF (Windows). Potom zapíšete cestu, kam se má sestava uložit a to např. C:\MZDYTISK\SUMAR. Sestavu, respektive windowsovský dokument, pak najdete a vytisknete ze složky MZDYTISK.  Příště na další řádek, zapíšete cestu např. C:\MZDYTISK\VYPL atd. Takže si můžete udělat cestu pro každou sestavu, kterou běžně tisknete a další měsíc už nebudete muset moc přemýšlet.  (Jen pozor, všechny názvy max.8 znaků bez diakritiky).

 

Dalším řešením by bylo dokoupit si tiskový manažer, ale to není můj produkt, pokud to půjde tak, jak jsem popsala, bylo by to nejjednodušší.