Postup při instalaci programu pro rok 2020 a při převodu dat

 

I. Dokončení zpracování mezd roku 2019

Prosincovou uzávěrku můžete provést jak ve staré, tak v nové verzi. Po prosincové uzávěrce spusťte však až v nové verzi „Mimořádné akce/Založení nových dat pro 2020“. Nová verze naplní číselníky od ledna 2020 novými hodnotami.
 
 

II. Instalace nové verze

se provede, pokud nezvolíte jinak, do C:\MYVAL20.

 

www.valmont-mzdy.cz v sekci „Začátek roku“ spustíte  instalaci DosMzdy pro Windows 64 bit (použitelné i pro Windows 32 bit!). Ještě před instalací se pravděpodobně objeví varování v modrém poli „Systém Windows ochránil váš počítač ….“ Zde dejte „Další informace“ a dále „Přesto spustit“

Po instalaci pak na ploše najdete 3 ikony a je na Vás, která varianta Vám bude vyhovovat. Žlutá ikona je použitelná pouze na počítačích s Windows 32 bit.

(Pokud nainstalujete program mezd jinam, než do C:\MYVAL20 a použijete ke spuštění „OkvDP.bat“ respektive „OkvDP2.bat“, musíte v „ok64.bat“ upravit cestu)

 

- NEBO (jak jsme byli zvyklí v předchozích letech, použitelné pouze pro Windows 32 bit)

 

www.valmont-mzdy.cz stáhnete v sekci „Začátek roku“  dosmzdy.zip a rozbalíte do Složky DOSMzdy. Ze složky DOSMzdy spustíte install.exe.

Po spuštění instalačního programu se objeví nabídka, kde klávesami <Alt> <i> provedete instalaci. Požadavky při instalaci potvrdíte klávesou <Enter>.

Instalace provedená tímto způsobem neumí na ploše ikonu.

Pro spuštění programu, vytvoříte ikonu kliknutím pravé myši:

Nový objekt, Zástupce, Cíl “ C:\MYVAL20\Ok.bat“

Ve Win 7 a vyšších zvolíte písmo Lucida velikost 24 nebo nainstalujete písmo Alis (instalace s návodem je na www.valmont-mzdy.cz/Navody/Písmo)

Pro Windows XP: Ve vlastnostech ikony Obrazovka, Způsob použití označíte Celá obrazovka a ještě záložka Rozvržení a ve Vyrovnávací paměti zobrazení musí být šířka 80 a výška 25.

Můžete také spouštět přímo v adresáři MYVAL20 souborem „ok.bat

 

 

V obou případech instalace
se před dokončením automaticky spustí nabídka „Kopírování z předchozího programu“. Do nového programu zkopírujte nejméně data roku 2019. Lze však zkopírovat data všech předchozích let a později nepotřebné adresáře MYVALxx smazat. (Pozor, nemažte však dříve, dokud v nové verzi pro všechny roky nespustíte rekonstrukci respektive převod dat!)

 „a) Data mezd“

 Úloha nabídne cestu ke starému programu a cestu k novému programu. Většinou nemusíte na standardně nabízených informacích nic měnit. Klávesami <Shift><F4> zahájíte kopírování.

Kopírování každé firmy pro každý rok musíte potvrdit. To pro případ, že se rozhodnete do nového programu převést pouze data posledního roku.  Pro opakování této akce je také nutný výběr (data všech firem se pak nemusí kopírovat znovu)

„b) FAND.CFG (nastavení tiskárny, klávesnice …)“

Nový program používá stejnou verzi FANDu 4.2, jaká byla použita loni.

Pokud chcete tuto akci provést později nebo zopakovat, spustíte jí souborem zmin.bat respektive zminvdp.bat(ve Win64bit) ,  který najdete v MYVAL20.

 

- NEBO (pokud Vám nejde spustit instalace )

 

můžete si stáhnout soubor s upgrade bez instalace (DosMzdyBez.zip)

Ten se rozbalí do adresáře MYVAL20 , v kterém budou provozovány mzdy. Dále je potřeba z adresáře MYVAL19 do adresáře MYVAL20 zkopírovat všechny podadresáře DATAxxxx (např.DATA0119 atd.)

 

 

III. Licence

Oproti jiným letům je tentokrát licenční číslo součástí instalace. Při prvním spuštění programu jen zadáte jméno vaší firmy.

 

 

IV. Při prvním vstupu

se provede převod dat do nové verze a rekonstrukce. Je-li provedena prosincová měsíční uzávěrka, spusťte v Mimořádných akcích  „Založení nových dat pro rok 2020“. Program se poté sám přepne do roku 2020, provede se převod dat do nového roku a nastaví se nové hodnoty do číselníků.

Pokud jste provedli „Založení nových dat pro rok 2020“ ve staré verzi, dříve než začnete zpracovávat mzdy 2020, spusťte v Mimořádných akcích „Nové hodnoty do číselníků a dat“.

 

 

V. V lednu 2020 bude nastaveno v číselnících či v datech:

2020.1a

Nastavení v číselnících:

-          Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojistného se zvyšuje z 1 569 552 na 1 672 080 Kč

-          Hranice příjmů pro odvod 7 % solidárního zvýšení daně je nad 139 340 (bylo 130 796)

-          Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti jsou 203.35(bylo 190,75) ..304.85 (bylo.286,13) ... 609.70 (bylo 572,25)

-          Částka pro odvod zdravotního u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát se zvyšuje z 7540 na 7903. Použije se i u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

-          Minimální mzda se zvyšuje na 14 600, minimální tarif na 87,30 Kč, stejná je i pro poživatele inv.důchodu

-          Nové mzdové a platové tarify

-          Průměrná hrubá za 1 .- 3. čtvrtletí 2019 pro výpočet Povinného podílu zaměstnanců se ZPS je 33 429 (bylo 31 225 Kč)

 

 

VI. Některé další rozdíly oproti poslední verzi 2019

Upozornění: Kapacita dosovského programu a konstrukce zpracování nemocí mi nedovoluje, tak jak tomu bude u windowsovských mzdových programů, zapracovat import e-neschopenek. Jako dosud, nemoci budete muset zadávat ručně a e-neschopenky archivovat mimo mzdy.

 

2020.1a

- V souvislosti se zavedením e-neschopenky nový formulář i XML soubor „Příloha k žádosti o dávku“

- V souvislosti se zavedením e-neschopenky nový formulář i XML soubor „Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“

- V souvislosti se zavedením e-neschopenky nový formulář i XML soubor „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“

- Pro exekuce se v roce 2019 se používaly dva druhy výpočtů, od 1.6.2019 došlo ke změně podle novely zákona 595/2006 Sb, takže v roce 2020 už budeme používat pouze výpočet novelizovaný

- Na formuláře k Vyúčtování daně z příjmů i vybírané srážkou na druhou a další stránky přidán název firmy.

 

 

VII. Aktualizace

Dojde-li k významným změnám během roku, obdržíte upozornění mailem, aniž byste sledovali dění v legislativě. Aktualizace můžete po celý rok stahovat z http://www.valmont-mzdy.cz  (zeleně Aktualizace pro DOS). Pokud některou aktualizaci vynecháte, poslední jí doplní.