Postup při instalaci programu pro rok 2021 a při převodu dat

 

I. Dokončení zpracování mezd roku 2020

Prosincovou uzávěrku můžete provést jak ve staré, tak v nové verzi. Po prosincové uzávěrce spusťte však až v nové verzi „Mimořádné akce/Založení nových dat pro 2021“. Nová verze naplní číselníky od ledna 2021 novými hodnotami.

+

Pokud zaměstnanec využil ošetřování v době koronaviru, které trvalo déle jak 9 respektive 16 dnů, na základě mimořádných opatření se považují za vyloučenou dobu všechny dny proplacené Správou sociálního zabezpečení . Při výpočtu ELDP program považuje za vyloučené doby tolik dnů, kolik je limit v záznamu o ošetřování. Pokud jste limit 9 respektive 16 dnů nezvýšili ihned  při zadávání ošetřovného do programu, musíte ručně opravit vyloučené doby na ELDP.

 
 

II. Instalace nové verze

se provede, pokud nezvolíte jinak, do C:\MYVAL21.

 

www.valmont-mzdy.cz v sekci „Začátek roku“ spustíte  instalaci DosMzdy pro Windows 64 bit (použitelné i pro Windows 32 bit!). Ještě před instalací se pravděpodobně objeví varování v modrém poli „Systém Windows ochránil váš počítač ….“ Zde dejte „Další informace“ a dále „Přesto spustit“

Po instalaci pak na ploše najdete 3 ikony a je na Vás, která varianta Vám bude vyhovovat. Žlutá ikona je použitelná pouze na počítačích s Windows 32 bit.

(Pokud nainstalujete program mezd jinam, než do C:\MYVAL21 a použijete ke spuštění „OkvDP.bat“ respektive „OkvDP2.bat“, musíte v „ok64.bat“ upravit cestu)

 

- NEBO (jak jsme byli zvyklí v předchozích letech, použitelné pouze pro Windows 32 bit)

 

www.valmont-mzdy.cz stáhnete v sekci „Začátek roku“  dosmzdy.zip a rozbalíte do Složky DOSMzdy. Ze složky DOSMzdy spustíte install.exe.

Po spuštění instalačního programu se objeví nabídka, kde klávesami <Alt> <i> provedete instalaci. Požadavky při instalaci potvrdíte klávesou <Enter>.

Instalace provedená tímto způsobem neumí na ploše ikonu.

Pro spuštění programu, vytvoříte ikonu kliknutím pravé myši:

Nový objekt, Zástupce, Cíl “ C:\MYVAL21\Ok.bat“

Ve Win 7 a vyšších zvolíte písmo Lucida velikost 24 nebo nainstalujete písmo Alis (instalace s návodem je na www.valmont-mzdy.cz/Navody/Písmo)

Pro Windows XP: Ve vlastnostech ikony Obrazovka, Způsob použití označíte Celá obrazovka a ještě záložka Rozvržení a ve Vyrovnávací paměti zobrazení musí být šířka 80 a výška 25.

Můžete také spouštět přímo v adresáři MYVAL21 souborem „ok.bat

 

 

V obou případech instalace
se před dokončením automaticky spustí nabídka „Kopírování z předchozího programu“. Do nového programu zkopírujte nejméně data roku 2020. Lze však zkopírovat data všech předchozích let a později nepotřebné adresáře MYVALxx smazat. (Pozor, nemažte však dříve, dokud v nové verzi pro všechny roky nespustíte rekonstrukci respektive převod dat!)

 „a) Data mezd“

 Úloha nabídne cestu ke starému programu a cestu k novému programu. Většinou nemusíte na standardně nabízených informacích nic měnit. Klávesami <Shift><F4> zahájíte kopírování.

Kopírování každé firmy pro každý rok musíte potvrdit. To pro případ, že se rozhodnete do nového programu převést pouze data posledního roku.  Pro opakování této akce je také nutný výběr (data všech firem se pak nemusí kopírovat znovu)

„b) FAND.CFG (nastavení tiskárny, klávesnice …)“

Nový program používá stejnou verzi FANDu 4.2, jaká byla použita loni.

Pokud chcete tuto akci provést později nebo zopakovat, spustíte jí souborem zmin.bat respektive zminvdp.bat(ve Win64bit) ,  který najdete v MYVAL21.

 

- NEBO (pokud Vám nejde spustit instalace)

 

můžete si stáhnout soubor s upgrade bez instalace (DosMzdyBez.zip)

Ten se rozbalí do adresáře MYVAL21 , v kterém budou provozovány mzdy. Dále je potřeba z adresáře MYVAL20 do adresáře MYVAL21 zkopírovat všechny podadresáře DATAxxxx (např.DATA0120 atd.)

 

 

III. Licence

 Pro program je potřeba si vyžádat soubor lic.000 (pošlu mailem i s fakturou), který uložíte do MYVAL21.

 

 

IV. Při prvním vstupu

se provede převod dat do nové verze a rekonstrukce. Je-li provedena prosincová měsíční uzávěrka, spusťte v Mimořádných akcích  „Založení nových dat pro rok 2021“. Program se poté sám přepne do roku 2021, provede se převod dat do nového roku a nastaví se nové hodnoty do číselníků.

Pokud jste přešli do roku 2021 v některé ze starších verzí, musíte v nové verzi 2021.1a v Mimořádných akcích nejen spustit nabídku „g) Nové hodnoty do číselníku a dat“, ale také doplnit do osobních údajů zaměstnanců zbytek loňské dovolené.

 

 

V. V lednu 2021 bude nastaveno v číselnících či v datech:

-          Základem daně bude hrubá mzda, nikoliv hrubá+sociální a zdravotní za firmu (nazývaný superhrubá)

-          Ruší se solidární daň a jsou zavedena dvě daňová pásma. Do výše hrubé mzdy (/základu daně) 141 764 bude daň 15% nad ní pak 23%

-          Sleva na poplatníka se zvyšuje z 2070 na 2320

-          Srážková daň se bude počítat zaměstnanci, který nepodepsal Prohlášení k dani až do příjmu 3 500 (bylo 3000)

-          Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojistného se zvyšuje z 1 672 080 na 1 701 168 Kč

-          Rozhodný příjem pro vznik nemocenského a důchodového pojištění se zvyšuje z 3 000 na 3 500

-          Rozhodný příjem pro vznik zdravotního se zvyšuje z 3 000 na 3 500

-          Částka pro odvod zdravotního u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát  se zvyšuje na 13088. Použije se i u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

-          Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti jsou 206,85 (bylo 203.35) .. 310,28 (bylo 304.85) ... 620,38 (bylo  609.70)

-          Minimální mzda se zvyšuje na 15 200, minimální hodinový tarif na 90,50 Kč. Stejné je i pro poživatele inv.důchodu

-          Nové mzdové a platové tarify (zde jen stupnice 2.až 4.)

-    Průměrná hrubá za 1 .- 3. čtvrtletí 2020 pro výpočet Povinného podílu zaměstnanců se ZPS je 34 611 (bylo 33 429 Kč)

      -    Zrušení limitu výše daňového bonusu na vyživované děti

      -    Životní minimum jednotlivce + náklady na bydlení se mění na 10 497 Kč (bylo 10 362 Kč)

 

 

 

VI. Některé další rozdíly oproti poslední verzi 2020

2021.1a

- Změna dovolené: Dny dovolené v osobních údajích, ať už jde o letošní nárok, zbytek loňské atd. vše je přepočítáno na hodiny. Při zadávání výše dovolené, ať už čerpané nebo proplácené, však zůstávají dny. Navíc lze zadat i hodiny, pokud bude zaměstnanec čerpat méně než celý den (nesmí však být méně, jak polovina pracovní doby). V osobních údajích je spočten nárok na letošní dovolenou v závislosti na týdenní pracovní době zaměstnance, na datu nástupu i výstupu a počtu týdnů dovolené ve firmě.

- Se změnou dovolené ze dnů na hodiny opraveno nejméně 40 sestav, na kterých se tento údaj vyskytuje. V osobních údajích zaměstnance přibyla nově sestava „Předpokládaný nárok na dovolenou“ s názorným výpočtem nároku

- Stravenkový paušál: Pro toto není potřeba nová mzdová složka. K tomuto účelu lze využít na 9.stránce „Částka neovlivňující čistou“. To proto, že ze stravenkového paušálu nejsou odvody a také není předmětem exekuce, kdežto z částky, kterou nazýváme „čistá mzda“ v našem programu, se exekuce počítá. Výši paušálu program hlídat nebude, ale měl by činit maximálně 70% horní hranice aktuálního stravného.

 

 

VII. Aktualizace

Dojde-li k významným změnám během roku, obdržíte upozornění mailem, aniž byste sledovali dění v legislativě. Aktualizace můžete po celý rok stahovat z http://www.valmont-mzdy.cz  (zeleně Aktualizace pro DOS). Pokud některou aktualizaci vynecháte, poslední jí doplní.